top of page
Anchor 1

Çevrimiçi‌ ‌Öğrenme‌ ‌Ortamlarında‌ ‌Ders‌ ‌Planlama‌ 

14.png

Atölye Açıklaması

Teknoloji ne zaman benim yerimi almalıdır?

Öğrenciler için hangi medya ve teknoloji daha etkili olur?

 

“Etkileşim çevrimiçi öğrenme sürecinin kilit değişkenlerinden biridir. Farklı teknolojiler farklı etkileşim düzeylerinin oluşmasına neden olmaktadır. Öğrenciler, farklı biçimlerde sunulan içerikle etkileşim kurarak bir dizi eşzamanlı ve farklı zamanlı etkinlikler aracılığı ile sorgulayan bir ortam içine girmektedir.  Bu ortam sayesinde öğrenciler öğretilenleri sorgulayabilir, aktif ve kendi öğrenmesini yönetebilir. Bu nedenle çevrimiçi öğrenme ortamlarının planlama ve tasarlama aşaması çok önemlidir.”

 

Dijital araçların ve uzaktan öğretimin etkin kullanıldığı günümüzde, web 2.0 araçlarıyla geliştirilmiş ders materyalleri öğretim süreçlerinin zenginleştirilmesi ve öğrenenin sürece dahil edilmesi konusunda önem kazanmıştır. Salgın nedeniyle acil bir şekilde geçilen çevrimiçi öğretim faaliyetlerinin planlanması konusundaki yetersizlikler çevrimiçi öğrenme ortamlarının tasarlanmasında sıkıntılara neden olmuş ve bu yetersizlikler yüz yüze yapılan ders planlarının doğrudan çevrimiçi ortamda uygulanmasını beraberinde getirmiştir. Bu doğrultuda değerlendirme süreçleri de doğru yapılandırılamamıştır.

 

Bu sunumda çevrimiçi öğrenme ortamlarının dinamikleri incelenecek ve bu dinamikler doğrultusunda web 2.0 araçlarının entegre edildiği ve dersin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi hususlarının yer aldığı örnek ders tasarım planları sunulacaktır. 

 

Gelin hep birlikte “öğrenen, içerik, konu bağlamı, pedagojik özellikler, öğrenci katılımı - etkileşim, bilişsel yük, tpack, değerlendirme, öğrenme etkinlikleri, teknoloji entegrasyonu - web 2.0 araçları” gibi kavramları uzaktan (çevrim içi) öğrenme ortamları açısından ele alalım ve örnek ders planlarımızı geliştirelim. 

 

Kazanımlar

  • Çevrimiçi öğrenme ortamlarının dinamiklerini bilir.

  • Çevrimiçi öğrenme ortamlarının dinamiklerini tartışır.

  • Çevrimiçi öğrenme ile yüz yüze öğrenmenin dinamikleri arasındaki farkı ayırt eder.

  • Web 2.0 araçlarını öğrenme ortamlarının dinamikleri doğrultusunda dersine entegre eder. 

  • Çevrimiçi öğrenme ortamına uygun ders planı hazırlar.

  • Öğretim sürecine mevcut eğitim teknolojilerinin entegrasyonunu yapar. 

  • Öğretim sürecinde öğrenme, öğretme ve değerlendirmeyi geliştirmek üzere öğretim teknolojilerini etkin kullanır.

Yaş Grubu

Kategori: Yetişkin

Öğretmen adayları

Öğretmenler

Yöneticiler

Akademisyenler

Eğitim Yöntemi

Çevrimiçi (senkron) yapılacaktır.

 

Kontenjan

Kontenjan sınırı 20 kişidir.  

 

Atölye Süresi ve Periyodu

4 saatlik eğitimdir.

2 gün 2 saat şeklinde gerçekleştirilecektir. 

 

Atölye için gerekli araçlar, materyaller

Bilgisayar ve örnek ders planı tasarımı için ön hazırlık (Yıllık plan, içerik vb.)

Atölye Ücreti

320 TL + %18 KDV: 375 TL

 

Etkinlik Biletinizi Almak için  Tıklayınız

Atölye Eğitmeni Hakkında

 

Esma ÇUKURBAŞI ÇALIŞIR

2012 yılında Ege Üniversitesi BÖTE bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, aynı alanda yüksek lisans eğitimini tamamladı. Şuan aynı alanda (EGE Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - BÖTE Doktora) doktora yapmakta.  2012 yılından bu yana özel eğitim kurumlarında Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, Eğitim Teknolojileri Uzmanı görevlerinde bulundu. Şimdi ise Eğitim Teknolojileri Koordinatörlüğü görevini sürdürmektedir. Teknoloji entegrasyonu, mobil öğrenme, 1:1 öğrenme uygulamaları, Google ve Apple eğitim uygulamaları, LMS, bulut teknolojileri,  ağ günlükleri, çevrim içi öğrenme ortamları, hayat boyu öğrenme, temel bilişim teknolojileri becerileri, bilişim etiği ve güvenliği üzerine çalışmalar yürütmekte ve bu doğrultuda öğretmen ve öğrenci eğitimleri vermektedir. 

 

Bestami ÇALIŞIR

2014 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi BÖTE bölümünden mezun oldu. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni ve Eğitim Teknolojileri Uzmanı olarak çalışmaktadır. Teknoloji entegrasyonu, mobil öğrenme, Google ve Microsoft eğitim uygulamaları, bulut teknolojileri,  çevrim içi öğrenme ortamları, hayat boyu öğrenme, temel bilişim teknolojileri becerileri, dijital vatandaşlık, ağ teknolojileri ve fotoğrafçılık üzerine çalışmalar yürütmekte ve bu doğrultuda öğretmen ve öğrenci eğitimleri vermektedir.

Eğitimcinin Diğer Atölyeleri

bottom of page