top of page

SANAT İLE GELİŞTİRİLEN
ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM

Kültür için Alan hibe desteğiyle uygulamaya geçen projemiz Eylül - Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Projedeki verim ve katılım halen devam etmektedir.

Grup her çarşamba günü saat 20:00 -22:00 arası online olarak buluşmakta ve eğitime sanatsal dokunuşlar gerçekleştirmeye devam etmektedir. 

doewa-28.png

Her Çarşamba saat 20:00 - 22:00 arası gerçekleştirilen buluşmalarımıza sizler de katılabilirsiniz!

Zoom ID: 999 8049 5000

 https://zoom.us/j/99980495000

Özlem Başaran Altunayar ve Nilüfer Tufan ile Yaratıcı Drama Atölyesi - İzmir Eğitim Kooperatifi

Çocukların kitap okumaya ilgi duymasını sağlamak için yaratıcı drama yönteminden nasıl yararlanabiliriz? 9 Haziran Çarşamba saat 20'de bu konudaki örnek bir çocuk atölyesini yetişkinlerle deneyimleyip, yaratıcı drama hakkında konuşacağız.

Atölyemiz, katılımcılar arasından en az 8 kişinin aktif katılımı ile gerçekleştirilecek ve sonrasında çalışma üzerinde gözlem ve deneyimlerimizi paylaşacağız.

Gerekli Malzemeler:

Kağıt ve renkli boya kalemleri

Duygu Aydın Gönül ile Resimli Kitapların Sanatsal Yönü - İzmir Eğitim Kooperatifi
Bager Akbay Günümüz Sanatı ve Eğitim - İzmir Eğitim Kooperatifi
Eğitimde Sanatsal Uygulamalar - İzmir Eğitim Kooperatifi Çevrimiçi Atölye
İçinizdeki Oyuncuyla Tanışmak, İZEK
Sanat Eğitimi, İZEK, Murat Çıtır
Sanat Eğitimi, İZEK, İlker Kılıçer
Sanat Eğitimi, İZEK, Aynur Tıkıroğlu
İzmir Eğitim Kooperatifi Çevrimiçi Atölye - Scratch ile Sanata Dokunuş - Erşan Altürk
Sanat Eğitimi, İZEK, Neslihan Şen
Online Eğitimler İçin Oyun, İZEK
Eğitimde Sanatsal Uygulamalar, İZEK
Sanat Eğitimi, İZEK, Çağla Nefesoğlu
Masal - Mitoloji - Yazma, İZEK
Eğitimde Sanatsal Uygulamalar, İZEK
Sanat Eğitimi, İZEK, Ayşegül Selen
Sanat Eğitimi, İZEK, Mati Solak
Sanat Eğitimi, İZEK, Nilşah Kömürcüoğlu
Sanat Eğitimi, İZEK, Mati Solak
Sanat eğitimi, Sanat Bize Ne Öğretir, İZEK, Kadir Akpınar
Sanat Eğitimi, İZEK, Nilşah Kömürcüoğlu
Sanat Eğitimi, İZEK, Melin Getizmen Yeşil
Eğitimde Sanatsal Uygulamalar, İZEK
Sanat Eğitimi, İZEK, Haydar İlkay Çelik

Kukla Sanatçısı Can Sevil

Fotoğraf ve Video Sanatçısı Haydar İlkay Çelik

Pantomim Sanatçısı İlker Kılıçer

Sınıf Öğretmeni Ozan Fındık

Tiyatro ve Dans Sanatçısı Çağla Nefesoğlu

İzmir Eğitim Kooperatifi Kültür İçin Alan desteği ile Sanat İle Geliştirilen Çevrim İçi Eğitim projesini hayata geçirdi. 

Proje, pandemi sürecinde yaşanan 2 temel probleme odaklanıyor:

1. Çevrim içi eğitime geçen öğretmenler, öğrencilerin derslere odaklanmalarını sağlamak ve kazanımları daha etkili verebilmek için sanatın gücünden faydalanacaklar. Böylece hem dersleri daha etkili sunabilecek hem de sanatın dönüştürücü gücünü çocukların ile buluşturabilecekler. 

2. Sanatçılar, pandemide faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldılar ve ekonomik olarak zor durumdalar. Sanatsal faaliyetlerini öğrenciler için hedeflenen kazanımlarla eşleştirerek, yaratıcı eğitim atölyeleri üretmek ve bu atölyeler üzerinden sürdürülebilir gelir elde etmeyi hedefliyorlar. 


Bu projemizde;

1. Öğretmenlerin, farklı alanlardaki sanatçıların desteği ile  sanatsal becerileri çevrim içi derslerinde daha etkin kullanabilmelerini,

2. Sanatçıların, öğretmenlerin yönlendirmeleri ile çevrim içi eğitim atölyeleri üretmelerini,

3. Çocukların çevrim içi eğitimlerde öğrenme motivasyonlarını arttırmayı ve sanatın etkisi ile bilişsel ve bedensel becerilerinin gelişimini sağlamayı hedefledik.

Bu hedeflere ulaşmak için neler yaptık?

1. Başvuru yapan 20 sanatçıya “Çevrim İçi Eğitim Araçları” ve “Eğitim Müfredatına Genel Bakış” eğitimleri verilmesi. (5 Gün x 2 Saat) 

2. Başvuru yapan sınıf ve okul-öncesi 30 öğretmen ile proje konusunda eğitim çalışması yapılması. (1 Gün x 2 Saat) 

3. 20 sanatçı içinden seçilen 5 sanatçının İzmir Eğitim Kooperatifine ortak olarak atölyelerini hedef kitle ile buluşturmaları ve kooperatif üzerinden sürdürülebilir gelir elde etmeleri. 

4. 30 öğretmen ve 5 sanatçı ile “Sanat ile Dönüştürülen Çevrim İçi Dersler” başlıklı eğitim atölyeleri düzenlenmesi. (4 Gün x 2 Saat) 

5. Sanatçıların, belirleyecekleri öğretmenlerin sınıflarına, geliştirdikleri çevrim içi atölyeleri ücretsiz olarak sunmaları. 

6. Projeye katılan 30 öğretmen arasında yaratıcı/çevrim içi atölye yarışması düzenlenmesi 

7. Sanatçıların projedeki deneyimlerini diğer sanatçılar ile paylaşacakları bir webinar düzenlenmesi. 

Projemize Kimler Katılabilir?
➢ Sürekli ve yaşam boyu öğrenmeyi, kendini geliştirmeyi ilke edinmiş,
➢ Bilinçli ve becerikli çocukları kendine hedef/dert edinmiş 

➢ İlköğretim ve okul öncesi öğretmenleri ile sanatçıları projemize davet ediyoruz.

Etkinliklerimiz: Akademi
bottom of page