SANAT İLE GELİŞTİRİLEN
ÇEVRİM İÇİ EĞİTİM

Proje Tanıtım Toplantısı

17 Ekim 2020 - Cumartesi
17:00

Zoom ID: 920 7852 5451
Şifre: 313564

zoom.us/j/92078525451?pwd=a1ZVbGJDdGduVkdSdFhCMDRXYVR0dz09

İzmir Eğitim Kooperatifi Kültür İçin Alan desteği ile Sanat İle Geliştirilen Çevrim İçi Eğitim projesini hayata geçiriyor. 

Proje, pandemi sürecinde yaşanan 2 temel probleme odaklanıyor:

1. Çevrim içi eğitime geçen öğretmenler, öğrencilerin derslere odaklanmalarını sağlamak ve kazanımları daha etkili verebilmek için sanatın gücünden faydalanacaklar. Böylece hem dersleri daha etkili sunabilecek hem de sanatın dönüştürücü gücünü çocukların ile buluşturabilecekler. 

2. Sanatçılar, pandemide faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldılar ve ekonomik olarak zor durumdalar. Sanatsal faaliyetlerini öğrenciler için hedeflenen kazanımlarla eşleştirerek, yaratıcı eğitim atölyeleri üretmek ve bu atölyeler üzerinden sürdürülebilir gelir elde etmeyi hedefliyorlar. 


Bu projemizde;

1. Öğretmenlerin, farklı alanlardaki sanatçıların desteği ile  sanatsal becerileri çevrim içi derslerinde daha etkin kullanabilmelerini,

2. Sanatçıların, öğretmenlerin yönlendirmeleri ile çevrim içi eğitim atölyeleri üretmelerini,

3. Çocukların çevrim içi eğitimlerde öğrenme motivasyonlarını arttırmayı ve sanatın etkisi ile bilişsel ve bedensel becerilerinin gelişimini sağlamayı hedefliyoruz!

Bu hedeflere ulaştıracak faaliyet planımız; 

1. Sanatçılara açık çağrı yapılması. Başvuru yapan sanatçılar arasından seçilen 20 sanatçıya “Çevrim İçi Eğitim Araçları” ve “Eğitim Müfredatına Genel Bakış” eğitimleri verilmesi. (5 Gün x 2 Saat) 

2. Sınıf ve okul-öncesi öğretmenlerine yönelik açık çağrı yapılması. Başvuru yapan öğretmenler arasından seçilen 30 öğretmen ile proje konusunda eğitim çalışması yapılması. (1 Gün x 2 Saat) 

3. 20 sanatçı içinden seçilen 5 sanatçının İzmir Eğitim Kooperatifine ortak olarak atölyelerini hedef kitle ile buluşturmaları ve kooperatif üzerinden sürdürülebilir gelir elde etmeleri. 

4. 30 öğretmen ve 5 sanatçı ile birlikte “Sanat ile Dönüştürülen Çevrim İçi Dersler” başlıklı eğitim atölyeleri düzenlenmesi. (4 Gün x 2 Saat) 

5. Sanatçıların, 30 öğretmen içinden belirleyecekleri öğretmenlerin sınıflarına, geliştirdikleri çevrim içi atölyeleri ücretsiz olarak sunmaları. 

6. Projeye katılan 30 öğretmen arasında yaratıcı/çevrim içi atölye yarışması düzenlenmesi 

7. Sanatçıların projedeki deneyimlerini diğer sanatçılar ile paylaşacakları bir webinar düzenlenmesi. 

 

Projemize Kimler Katılabilir?
➢ Sürekli ve yaşam boyu öğrenmeyi, kendini geliştirmeyi ilke edinmiş,
➢ Bilinçli ve becerikli çocukları kendine hedef/dert edinmiş 

➢ İlköğretim ve okul öncesi öğretmenleri ile sanatçıları projemize davet ediyoruz.

 

İZMİR EĞİTİM KOOPERATİFİ

Kuruluş: 13.07.2018

İzmir Karşıyaka Ahmet Piriştina Kültür Merkezi

© 2018 - 2020