top of page

HAKKIMIZDA

“İZEK - İzmir Eğitim Kooperatifi” (İzmir Education Cooperative), eğitimcilerin ortak problem, sorun ve ihtiyaçlarını birlikte çözerek daha etkin ve verimli eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek  amacıyla (35 kurucu ortak ile) 2018 yılında kurulmuş, ortak  sayısı 100’ü geçmiş kooperatiftir. Ana sözleşmesinde yaptığı düzenleme ile yasal olarak kar amacı gütmeyen kurum statüsünde olup, aynı zamanda iktisadi işletmeye sahiptir. 

 

2018 yılında kurucu ortaklarca yapılan “stratejik plan atölyelerinde/çalışmalarında” vizyon-misyon ve ilkeler ile aşağıdaki yol/zihin haritası belirlenmiş, kayıtlanmıştır. Ortak olma koşullarından birisi; bu “vizyon-misyon ve ilkeler”in kabul edilmesidir. 

 

Öğrenen Organizasyon olan Kooperatifimizde sürekli yönetmelikler/iç-tüzükler geliştirip anasözleşmemizi/anayasamızı güncelliyoruz.

Zihin Haritası

Kurucu ortaklarının “stratejik plan atölyelerinde/çalışmalarında”; ortaklarının hedefleri/faaliyetleri 3 başlıkta gruplanarak temel faaliyet alanları belirlendi. Bunlar;

 

1) Atölyeler ve Eğitim Girişim Ortaklıkları

2) Projeler 

3) Sosyal İşler ve Sosyal Girişimler

 

Bu faaliyetleri gerçekleştireceği/uygulayacağı alanlar olarak da aşağıdaki 3 çerçeveyi çizdik:

1) İzmir

İzmir’de kurulduk, İzmir’de yaşıyoruz, o zaman İzmir’i çalışalım: “Kentini/Kültürü Ve Kendini Tanı, Geliştir/İyileştir”

2) Eğitim

Eğitim alanında faaliyet göstereceğiz, bizim temel işimiz; “yaşam-boyu ve birlikte eğitim/öğrenme”. Faaliyetlerimizi aşağıdaki başlıklarda ele alalım:

1) STEM / Bilim-Tekn.- Müh.- Mat 

2) Sanat

3) Spor/Oyun

7) Girişimcilik

4) Gezi/Aktivite/Etkinlik

5) Kitap/Felsefe

6) Yabancı Dil

8) Kalkınma - İşbirliği - İşlikler

3) Kooperatif

İzmir’de eğitim faaliyetlerimizi ortaklaşa/işbirliği ile yapacağımız organizasyon yapısı ile, yasal/adaletli/hukuki süreçler için kurumsal/tüzel yapı, direksiyonunda (birlikte ve demokratik yöneteceğimiz) ortak/kolektif aklın olduğu; vizyonumuza/hedeflerimize ulaştıracak araç olarak “kooperatifi” seçtik. Bu aracı öğrenecek, öğrendiklerimizi paylaşacağız.

 

Bu çerçeve aynı zamanda ismimizi belirledi: “İzmir Eğitim Kooperatifi”

Kooperatif olarak kurulmadan önce yaklaşık 1 sene Kooperatif Girişimi olarak çalıştık. Bu süreçte Sivil Düşün desteği ile süreci kamu ile paylaştık ve yeni potansiyel ortakların aramıza katılması ile resmi kuruluş sürecine başladık. Bu aşamalarda KooperatifDayanışmaGeliş(tir)me (KoopDaGel) Merkezinden kolaylaştırıcılık, mentörlük ve açık ofis desteği aldık.

 

Sivil Düşün Desteği ile hazırlanan Eğitim Kooperatifi Girişimi tanıtım materyalleri:

brosur - biz kimiz?
afis - birlikte ogrenme
brosur - yasam boyu ogrenme

İZEK, “köy enstitülerini” referans alan bir “yeni nesil köy/kent enstitüsü” olmayı amaçlamaktadır. 

Yaşam boyu öğrenme bilinci ile; her yaş grubundan bireyin şimdiki ve gelecekteki temel eğitim ihtiyaçlarını iş birliği ile karşılayarak, yaşam becerileri gelişmiş bilinçli bir toplumun oluşturulmasına çalışan, sürdürülebilir bir kooperatif modeli olma vizyonuna sahiptir.

Bu doğrultuda ortaklarının eğitim faaliyetlerini (atölyeler, dersler, vs.) düşük maliyetler ile verebilmelerini ve böylece sürdürülebilir gelir elde edebilmelerini ve öğrencilerin söz konusu eğitimlere daha düşük maliyetler ile erişebilmesini sağlıyoruz.

İZEK, “yaşam boyu öğrenme” vizyonu ile her yaş grubundan bireyi hedeflemekte ve bu yönde ortaklara/eğitimlere/atölyelere sahip ise de, odaklandığı hedef kitle; okul öncesi ve K-12 öğrencileri ve velileridir.

İZEK yeni nesil köy/kent enstitüsü vizyonu ve “bilinçli bireyler” hedefi ile kentin yaşam alanlarını birer öğrenme mekanına/ortamına dönüştürme potansiyeline odaklanmaktadır.  Bu potansiyel; eğitim/öğrenme performansında etkili/verimli/sürdürülebilir bir iyileşme sağlıyor. Küresel/toplumsal/ulusal/yerel kalkınma için en önemli faktör olan "insan"a ve "işbirliği sistemi"ne yapılması gereken ilk iyileştirme-geliştirme faaliyeti de; tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi "bilimsel-eğitim/öğrenme" hakkından tüm kenttaşların yararlanmasıdır. Bu müdahale kalkınmada temel kaldıraç işlevi de görmektedir. 

 

Orta ve dar gelirli ailelerin kaliteli eğitime ekonomik olarak ulaşabilmelerini ve öğretmenlerin/eğitimcilerin de sürdürülebilir gelir elde edebilmelerini hedeflemektedir. 

 

İZEK, bu hedefleri ile BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından 4. 10 ve 11. başlıklarına ve UNESCO "Öğrenen Şehirler" hedeflerine katkı koymaktadır. 

 

Ortaklarımız dezavantajlı/kırılgan kesimler için ücretsiz eğitimler de vermekte olup ayrıca eğitim odaklı çeşitli projeler de yürütülmektedir. 

 

Gönüllü ve herkese açık ortaklık ilkesini benimseyen İZEK’e, kanuni en az ortaklık ücreti olan 100 TL karşılığında ortak olunabilmektedir.

İZEK’in birbiriyle çok sıkı ilişkili 2 hedef kitle grubu vardır.

 • Birincisi; kendini geliştiren, öğrenmeyi/öğrenciyi dert edinen ve "yaşam-boyu / sürekli öğrenme" vizyonundaki eğitimcilerdir. Yukarıda bahsettiğimiz üzere bu eğitimciler; sadece pedagojik formasyona sahip öğretmenler değil aynı zamanda uzmanlar, eğitmenler, mentorlar, projeciler, sanatçılar ve zanaatçılardır. İZEK, binlerce eğitimci ortağına hizmet veren bir kooperatif olmayı hedeflemektedir. Bu nedenle, ortaklık giriş bedelini kooperatiflerde yasal olarak en az bedel olan 100 TL (1 hisse bedeli) olarak belirlemiştir.

 • İZEK ortaklarının hizmet verdiği öğrenciler/öğrenenler de ("yaşam-boyu / sürekli öğrenme" vizyonundaki) yararlanıcıları (ve potansiyel ortakları) olarak ikinci hedef kitle grubudur.

Yaşam Boyu Öğrenme’de hedef kitle gruplarımız;

- Çocuklar (Okul öncesi + K1-8 veya 5-15 yaş)

- Gençler (Lise, üniversite, 15+...)

- Veliler

- Yetişkinler

- Eğitimciler

Etiketler

“Stratejik plan atölyelerinde/çalışmaları”ndaki konuşmaların/tartışmaların etiket bulutu aşağıdadır:

 • Yaşam boyu ve yaşayarak/yaparak öğrenme

 • Sürekli öğrenme, öğrenen organizasyonlar,

 • öğrenen şehirler @UNESCO

 • Mekanların yarı yapılandırılmış öğrenme ortamlarına dönüştürülmesi (@mimarlık)

 • Yeni nesil köy/kent enstitüsü

 • Birlikte öğrenme, iş birliği ve ortaklık kültürü

 • SKA, yerelde sürdürülebilir kalkınma, kalkınma programları, kalkınmanın finansmanı

 • Kooperatifçilik, Sosyal Girişimcilik, Sosyal-Döngüsel Ekonomi, Girişimcilik

 • İzmir / eğitim / kooperatif 

bottom of page