top of page

ORTAKLIK SÜRECİ

A) İzmir Eğitim Kooperatifine Nasıl Ortak Olurum?

 

1. İzmir Eğitim Kooperatifi’ne ortak olmadan önce kooperatifimiz ile ilgili gerekli bilgilere sahip olmanız gerekir. Lütfen aşağıdaki bilgileri okuyunuz.

 

2. Ortaklık Başvuru Formunu doldurunuz.

>>> https://forms.gle/CXGCJ1pjS4jeAK1W7 

3. Özgeçmiş/CV dosyanızı bilgi@izmiregitimkoop.org adresine e-posta ile iletiniz.

4. Başvurunuz, Yürütme Kurulu (YK) tarafından  değerlendirilir. Değerlendirme sürecinde gerekli görülmesi durumunda bir YK üyesi sizinle görüşebilir. Değerlendirme sonucu olumsuz ise gerekçeli karar olarak size aktarılır. Olumlu ise tarafınıza aşağıda belirtilen prosedürler ile ilgili e-posta iletilir.

 

5. Başvurusu kabul edilen ortak aşağıdaki belgeleri ve işlemleri tamamlayarak resmi başvurusunu gerçekleştirir.

 

5.a. Aşağıdaki evrakların bir dosya içerisinde kooperatif merkezine teslim edilmesi.

 

5.b. Aşağıdaki evrakların tarayıcıda taranarak veya net fotoğraflarının çekilerek bilgi@izmiregitimkoop.org adresine e-posta ile iletilmesi.

 

 1. Resmi Ortaklık Başvuru Dilekçesi (Islak İmzalı)

 

 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

 • Ortaklık Hisse Bedeli Ücretinin (100 TL) İZEK Banka Hesabına yatırıldığına ilişkin dekont belgesi.

       Havale Bilgisi:

 • IBAN No: TR26 0001 0009 0485 9268 0850 02

 • Banka Adı: Ziraat Bankası

 • Şube Adı: Şemikler Şubesi

 • Alıcı Adı: İzmir Eğitim Kooperatifi

 • Havale Açıklaması: “Ad-Soyad Ortaklık Hisse Bedeli”
   

 1. Zorunlu senelik aidat bedelinin (yukarıdaki) İZEK Banka Hesabına yatırıldığına ilişkin dekont belgesi. (2022-2023 Dönemi zorunlu senelik aidat bedeli: 1.200 TL)

Havale Açıklaması: “Ad-Soyad 2022 Aidatı”

6. Evrakların ulaşmasından sonraki ilk Yürütme Kurulu toplantısında başvuru onaylanır.

7. Resmi ortak olduktan sonra sırasıyla aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir.

 • Ortağa ait ad.soyad@izmiregitimkoop.org e-postası açılır.

 • Ortak, İZEK whatsapp gruplarına ve e-posta listesine eklenir.

 • İZEK intranetinde yer alan ortaklar tanıtım sayfası için gerekli bağlantı iletilir.

 • G-Drive bilgisi ve mevcut çalışma gruplarının bilgisi iletilir.

 • Koop-Bis sistemine ve ortaklar pay defterine yeni ortağın kaydı yapılır.

*********************************************************************************************************

 

B) İzmir Eğitim Kooperatifi ortaklığından nasıl ayrılırım?

 

İZEK ortaklığından ayrılmak için Yürütme Kurulu’na bir dilekçe ile başvurmanız yeterlidir.

 

Süreç:

 

1. Ortak, ortaklıktan çıkma talebini Dilekçe ile Yürütme Kuruluna iletir.

>>> Ortaklıktan ayrılma dilekçesi

 

2. Yürütme Kurulu dilekçeyi gündemine alır ve ilk toplantıda görüşerek talebi onaylar, karar defterine işler.

 

3. Ortağın hisse bedeli olan 100 TL, aidat ve diğer ödeme bilgilerine göre mahsup edilir, kalan miktar var ise ortağa ödenmek üzere belirlenir.

 

4. Sözkonusu onay kararı ve ödeme bilgisi ortağa bildirilir.

 

5. Ortağın çıkış işlemi tamamlanır, Koop-Bis kaydı silinir.


 

*********************************************************************************************************

 

C) Ortaklık hissemi başka birisine nasıl devrederim?

 

İZEK ortağı olarak, ortaklık hissenizi başka birisine devredebilirsiniz.

 

Süreç:

 

1. Hissenizi devredeceğiniz kişinin (Devir Alan), öncelikle Ortaklık Başvuru Formunu doldurması ve başvurunun da Yürütme Kurulunca onaylanması gerekir.

 

>>>Ortaklık Başvuru Formu: https://forms.gle/CXGCJ1pjS4jeAK1W7 

 

2. Yürütme Kurulu tarafından Devir Alanın ortaklığı uygun bulunması halinde Devir Eden ortak ile Devir Alan ortak arasında aşağıda örneği belirtilen Hisse Devri dilekçesinin ve Devir Alan’ın ortaklık dilekçesinin karşılıklı imzalanması ve kooperatif merkezine teslim edilmesi.

>>> Ortaklık Devir Dilekçesi

 

3. Devir Alan tarafından; aşağıdaki evrakların bir dosya içerisinde kooperatif merkezine teslim edilmesi ve ayrıca söz konusu evrakların tarayıcıda taranarak veya net fotoğraflarının çekilerek bilgi@izmiregitimkoop.org adresine e-posta ile iletilmesi.

- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

4. Yukarıdaki işlemlerin yapılarak, ilgili evrakların teslim edilmesinden sonra Yürütme Kurulu toplantısında gündeme alınır ve başvuru onaylanır.

 

5. Resmi ortak olduktan sonra sırasıyla aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir.

 • Ortağa ait ad.soyad@izmiregitimkoop.org e-postası açılır.

 • Ortak, İZEK whatsapp gruplarına ve e-posta listesine eklenir.

 • İZEK intranetinde yer alan ortaklar tanıtım sayfası için gerekli bağlantı iletilir.

 • Google Drive bilgisi ve mevcut çalışma gruplarının bilgisi iletilir.

 • Koop-Bis sistemine ve ortaklar pay defterine yeni ortağın kaydı yapılır.

bottom of page