top of page

Vizyon - Misyon

Vizyonumuz

Yaşam boyu öğrenme bilinci ile; her yaş grubundan bireyin şimdiki ve gelecekteki eğitim ihtiyaçlarını iş birliği ve fırsat eşitliği ile karşılayarak, yaşam becerileri (sosyal/kültürel/ekonomik becerileri) gelişmiş, bilinçli bireyin/toplumun oluşturulmasına, ilke ve değerlerini esas alarak çalışan sürdürülebilir bir kooperatif modeli olmak.

Misyonumuz

* ICA tarafından kabul edilen evrensel kooperatifçilik ilkelerini işleten bir kurum olarak, kendi özgün kurum kültürümüzü (ilke ve değerler) ve kurumsal yapımızı oluşturmak,

* Oluşturduğumuz kurumsal yapıyı “öğrenen bir organizasyon” modeli ile sürekli kendini geliştiren/güncelleyen, sürdürülebilir kurumsal bir sisteme dönüştürmek,

* Bu kurumsal sistem içerisinde yapılan eğitim ihtiyaç analizlerine bağlı olarak kaliteli eğitim içerikleri ürünleri/materyalleri oluşturmak,

* Öğreten ve öğrenen ortakların oluşturulan katma değer ve azalan maliyetler ile ekonomik fayda elde etmelerini sağlamak,

* Kurumsallaşan sistem içerisinde kendi dönüşümlerini gerçekleştirecek bilinçli bireyleri hedeflemek,

* Dünyadaki eğitim-öğretim alanında yapılan çalışmaları takip etmek ve ulusal/uluslararası nitelikli projelerin paydaşı olmak,

* Yerelde, mahalle ve sokak ölçeğinde etkinlikler ile toplumun tüm kesimlerine ulaşmak,

* Kurum kültürümüzü benimseyerek kurumsal sistemimize uyum sağlayacak yeni ortaklar kazanmak; birlikte büyümek, gelişmek,

* Ve tüm bunları birlikte başararak; insana, topluma, çevreye sürekli faydalı olmaktır.

bottom of page