top of page

Nasıl Çalışıyoruz?

1) Atölyeler ve Eğitim Girişim Ortaklıkları:

Çağımızın ve geleceğin ihtiyaçları/meslekleri ile ilişkili, “yeni nesil köy/kent enstitüsü” vizyonumuza uygun eğitimlerin ve eğitim girişimlerinin ortaklarca gerçekleştirilmesi. 

Ortaklar; yaptıkları eğitim faaliyetleri (kurs, atölye, danışmanlık, rehberlik, mentörlük, oyun, etkinlik) ve içinde yer aldığı girişim ortaklıkları üzerinden sürdürülebilir gelir edecekleri hukuki/yasal/tüzel bir kuruma ve gerekli çalışma yönetmeliklerine sahipler. 

Çalışma yönetmeliğince belirlenen bir husus da;

* Ortaklar gerçekleştirdikleri eğitim faaliyetlerinde İZEK’e (%25 oranında) kontenjan belirlenir. İZEK, bu kontenjanı dezavantajlı/kırılgan kesimler ile ve sosyal işlerde değerlendirir. (Bkz. 3)Sosyal İşler/Girişimler)

 

Kooperatiflere; memurlar (dolayısıyla kamuda çalışan öğretmenler, uzmanlar, akademisyenler), dernekler, belediyeler, kamu kurumları ve şirketler ortak olabilirler. Milyonlarca ortağa sahip olma potansiyeli ile ve çeşitlilik gücü ile kooperatifler, bize muazzam bir bir ortaklık yapısı sunmaktadır.

 

Ortaklarımıza, gerçekleştirecekleri eğitim/öğrenme faaliyetlerine yönelik aşağıdaki hizmetler sunuluyor;

* Kurumsal Teklif  Hazırlama, Ortak adına teklif sürecini yürütme

* Teklif süreci ve (olumlu) sonrasında eğitimci/ortak ile öğrenen/müşteri arasındaki mali sürecin yürütülmesi. 

* Havale ile ödeme, Kredi Kartı ile ödeme seçenekleri ile öğrenenlerden/müşterilerden tahsil edilen ücretlerin, kooperatif komisyonu ve vergi kesintilerinden sonra ilgili ortağa ödenmesi

* Ortaklarının eğitim faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları mekanlar ve araçlar konusunda destek verilmesi. (Belediyeler, Dernekler, Kamu kurumları ve özel  sektör  ile işbirliği yapılarak ortakların mekan ve araç ihtiyaçlarına destek olunması)

* Ortakların çevrimiçi faaliyetlerine yönelik dijital araçlar (zoom, trello, mentimeeter, wix, google-workspace, vs.) konusunda destek verilmesi. 

* Ortakların eğitim faaliyetlerine yönelik pazarlama ve satış desteği verilmesi.

* Ortaklarının, sürekli öğrenen ortak olarak kendilerini geliştirebilmelerine yönelik hizmetler sunulması.

2) Projeler 

Ortaklarımız arasındaki proje hazırlama, yönetme, yürütme deneyimine sahip ve konunun eğitimlerini de veren uzmanlarımız, İZEK vizyon/misyon/ilkeler’inde olgun projeler hazırlamakta, proje ekipleri oluşturmakta ve ilgili çağrılara başvuru süreçlerini yürütmektedirler. Kuruluşundan bu yana resmi proje gerçekleştirilen İZEK’in aşağıdaki projeleri ile ilgili detaylara “Projeler” başlığından ulaşabilirsiniz.

 

Proje Listesi

Oyun Yeniden Başlasın

Müzikal Köprüler

Sanal Dünyada Gençlik Çalışması

Sanat ile Geliştirilen Çevrimiçi Eğitim

Mültecilere Yönelik Çalışmalar

İzmir4Youth Gençlik Çalışmaları

Kırsal Kalkınmaya Yönelik Çalışmalar

Söz konusu projelerde ortakların görevlendirilmesi ile ek gelir elde etmelerine ve öğrenen ortaklara destek olunmasına önem verilir.

 

Proje Alanlarımızı da İzmir, eğitim ve kooperatif alanlarında yoğunlaştırıyoruz.

3) Sosyal İşler ve Sosyal Girişimler

İZEK ortakları, sosyal girişimci ve gönüllü potansiyelleri yüksek ortaklardır. Web sitemizdeki “Sosyal İşler” başlığından takip edeceğiniz  üzere pek çok kurum ile ortaklaşa çeşitli sosyal projeler/işler gerçekleştiriyoruz. Ortaklarımızın sosyal girişimlerine ev sahipliği yapıyoruz, destekliyoruz.

Pek çok sosyal işimiz çeşitli sponsorlar ve bağışçılarımız tarafından destekleniyor.

 

Farklı kurum ve kişiler ile gerçekleştirdiğimiz sosyal işler dışında bu başlıkta en temel işlevimiz;  çalışma yönetmeliğimizce belirlendiği üzere, ortaklarımızın eğitim atölyelerinde ücretli öğrenci sayısının %25’i kadar da ücretsiz öğrenci kontenjanı ayırmasıdır.  

İZEK, bu kontenjanı dezavantajlı/kırılgan kesimler ile ve sosyal işlerde değerlendirir.

 

Bu başlıktaki çalışmalarımız; “İlke ve Değerlerimiz” içindeki “İnsani Hak olarak Eğitim”, “Hak Temelli Eğitim” ve “Toplumsal Sorumluluk” perspektifinde yürütülmektedir.

 

Ürettiğimiz ve hedeflediğimiz kamusal/toplumsal faydalar:

  • Kırılgan/dezavantajlı kesime yönelik ücretsiz eğitim faaliyetleri ve imkanları.

  • Orta gelir düzeyindeki kesimler için nitelikli eğitime ekonomik erişim.

  • İhtiyacı olanlar için takas seçeneği.

  • Gelişmiş ülkelere göre gelir düzeyi düşük olan öğretmen ve eğitimcilere sürdürülebilir ek gelir imkanı.

  • İşsiz öğretmen ve eğitimciler için istihdam imkanı.

  • Öğretmen, eğitimci ve adayları için mesleki ve kişisel gelişim ortamı.

bottom of page