top of page

Denetim Kurulu

   Denetim Kurulu Üyesi

     Aydan Tuncayengin

     Denetim Kurulu Üyesi

     Av. Kevser Külahçıoğlu

              (Y)

Denetim Kurulu Üyesi

     Hüseyin Duman

              (Y)

Denetim Kurulu Üyesi

         Koray Öz

bottom of page