Denetim Kurulu

   Denetim Kurulu Üyesi

     Aydan Tuncayengin

     Denetim Kurulu Üyesi

     Av. Kevser Külahçıoğlu

              (Y)

Denetim Kurulu Üyesi

     Hüseyin Duman

              (Y)

Denetim Kurulu Üyesi

         Koray Öz