top of page

Hikayemiz

Ocak-2017

Akademi Karşıyaka altında faaliyete başlayan Kooperatif Destekleme Merkezi’nin çalıştığı kooperatif modellerinden birisi olan Eğitim Kooperatifi modeli ile ilgili görüşmelere başlandı.

 

Haziran-2017

Eğitimciler, eğitim alanında faaliyet gösteren stk’lar, şirketler ve topluluklar, veliler ile yapılan görüşmelerde potansiyel görülmesi üzerine Eğitim Kooperatifi Girişimi başlatılarak düzenli toplantılara başlanıldı.

 

Kasım-2017

Kooperatif Girişimi adına bir çağrı metni hazırlandı.

 

Şubat-2018: 

Sivil Düşün proje başvurusu yazıldı ve kabul edildi. 

 

Nisan-2018: 

Sivil Düşün çıktıları yayımlandı.

Video: https://youtu.be/CLaMoBWhVLo  

Broşür, Afiş:   Broşür-1 için tıklayınız>>>    Broşür-2 için tıklayınız>>>    Afiş için tıklayınız>>>

Web Sitesi: egitimkoop.org sitesi artık kapatıldı, izek.org’a yönlendirildi. İçeriği için tıklayınız>>

 

Haziran-2018: 

Yeteri kadar toplandık, konuştuk, artık eyleme geçelim denildi. Toplamda yaklaşık 90 kişinin katıldığı toplantı süreçlerinden sonra kooperatife kurucu ortak olmak isteyen 38 kişiyle kuruluş kararı verildi. İsim olarak da İzmir Eğitim Kooperatifi (İZEK) belirlendi. Ortaklarımızdan Erol Kaya’nın tasarımıyla logomuzu seçtik.

 

Temmuz-2018: 

İzmir Eğitim Kooperatifi (İZEK) resmi kuruluşu gerçekleşti. 38 ortağın seçimine göre en çok oy alan ilk 10 kişiden Yönetim-Denetim Kurulu belirlendi. YK-DK’nın birlikte 10 kişi olarak kooperatifi ilk genel kurula kadar yürütmesine karar verildi.

Yürütücü Kurul:

  1. Ozan Özden (Resmi Yön.Krl. Bşk.)

  2. Alper Akbulut (Resmi Yön.Krl. Üyesi)

  3. Murat Kurt (Resmi Yön.Krl. Üyesi)

  4. Sıddık Yusuf Çağlayan (Resmi Yön.Krl. Yedek Üyesi)

  5. Ceki Hazan (Resmi Yön.Krl. Yedek Üyesi)

  6. Burçak Temel (Resmi Yön.Krl. Yedek Üyesi)

  7. Kevser Külahcıoğlu (Resmi Den. Krl. Üyesi)

  8. Ayşe Banu Aydın (Resmi Den. Krl. Üyesi)

  9. Ayşe Yıldız (Resmi Den. Krl. Yedek Üyesi)

  10. Barış Özcan (Resmi Den. Krl. Yedek Üyesi)

Bu arada YK-DK tarafından hızla Vizyon-Misyon ve İlkeler çalışmasına başlandı.

Seçim Sonuçları: https://drive.google.com/open?id=1wPDDlUEsXurc9BxRmD5gg_ucxW4x6FGk 

Vizyon-Misyon-İlkeler ile ilgili çalışma dokümanları:

Tıklayınız>>> İZEK YK/DK - Kişisel Vizyonlar/Beklentiler ÖZET

Tıklayınız>>> 20180608 - 8. YK Toplantı - Vizyon-Misyon Çalışması

Tıklayınız>>> İlkeler, Hakkımızda

Tıklayınız>>> İZEK - Misyon-Vizyon Çalışması

Eylül/Aralık -2018: 

Oluşturduğu içerikleri ortakları ile paylaşan YK-DK; ortaklardan yoğun gelen “artık iş yapalım” baskısı ile işlere göre 3 başlıkta çalışma yürüttü. Bu 3 başlıkta amaçlananlar;

1-Atölyeler; üretici ortaklarının atölyelerini gerçekleştirebilmelerine yönelik, altyapı-üstyapı desteği vermek, iş geliştirme, pazarlama-tanıtım faaliyetleri yürütmek.

2-Projeler; Hedeflerimize uygun çeşitli çağrılara proje hazırlayarak başvurmak, kabul edilen projeleri başarıyla gerçekleştirmek.

3-Sosyal Faaliyetler; İZEK vizyon-misyon’a uygun panel, sempozyum düzenlenmesi. Sosyal Sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesi. Savunuculuk çalışmaları.

 

Bu 3 başlıktaki çalışmalara destek olacak Kurumsal Yapı/Sistem kurma çalışmaları da buradaki faaliyetlere paralel bir şekilde ilerledi. (çalışma yönetmelikleri, işletme modelleri, G-Drive altyapısı, karar defteri, ortaklık işlemleri, iş yönetim araçları, sosyal medya, çevre kurumlar ile görüşmeler, vs.)

 

1. ve 2. başlıklarda somut başarılar elde edilemese de, ciddi deneyimler elde edildi.

3. Başlıkta ise özellikle ÖğretmenKulübü buluşmaları ile somut başarılı faaliyetler gerçekleştirildi. 

 

Kooperatifin etkinliğini arttırmak ve yeni gelen ortakları entegre etmek için komisyonlar kuruldu, ancak komisyonlar çalıştırılamadı.

Komisyon Faaliyet Alanları, Görev Konuları: 

https://drive.google.com/open?id=1ttK7QbZnUnF2FrSs2xhg4h0IX5Evkd8WM4Pnrp2N-18 

Ocak-2019:

101 Atölye Etkinlikleri (aralık sonu, ocak başı) düzenlendi. Beklenen kayıt sayılarına ulaşılamadı, ancak ilk yapılan çalışma olması açısından çok şey kattı.

Bir yandan proje çalışmaları ve girişim ortaklıkları çalışmaları sürekli devam etti. 

Kaymakam, dernek başkanları, vb. gibi kurum yetkilileri ile düzenli görüşmeler yapıldı.

 

İzek-101: https://drive.google.com/open?id=1nCAdE_TkyLFA4gSqK2SE-AMMhOBQ-R2P 

 

Şubat-2019:

İlk genel kurul için çalışmalara başlandı. Genel kurula kadar gerekli hazırlıklar belirlendi.

Stratejik Planlama çalışmaları başlandı. Sosyal Medya ve proje yönetim platformları en baştan itibaren sürekli gelişti.

 

>>> 20190217 - YK Toplantısı- Stratejik Planlama Öncesi İletmek İstediklerimiz

 

Stratejik Plan Toplantısı Tahta Fotoğrafları:

Tahta-1: https://drive.google.com/open?id=1qjN1phPL1dS1oOOX5Whwd58FEizS7axQ 

Tahta-2: https://drive.google.com/open?id=1OwzFYebI-37cka5pIeCZc7Fxqsmw_Gss  

 

Atölyeler 102 formatında bir süre daha devam etti. Özellikle muhasebe kısmı yasal netliğe kavuşmayınca askıya alındı. (Artık yasal netlik elde edildi)


 

Mart-Nisan-Mayıs / 2019:

Bir yandan sürekli yeni ortaklar İZEK’e katıldılar. (Ortak sayısı 100’ü geçti) Aslında temel amacı (3-4 aylık bir süreçte) kooperatifi ilk genel kurula götürecek olan YK-DK bu kadar büyüme/gelişme için sınırlı kapasitesini zorladı, ancak yetmedi. Bunun için YK-DK olarak, artık Genel Kurulda ortakların, bu süreci yürütecek kapasiteye sahip yeni bir YK-DK belirlemesi gerektiği üzerine anlaşıldı. 

 

Bazı ortaklar daha çok; kooperatifin kurumsal işleyişini daha verimli/etkin hale getirmek için gerekli bazı yapısal düzenlemeler üzerine yoğunlaştım, bunun için gerekli anasözleşme değişiklikleri ve çalışma yönetmelikleri oluşturdum, sonraki toplantılarda ortaklarımla paylaştılar. 

Haziran  /2019: 

İZEK ilk genel kurulunu gerçekleştirdi. 

Genel Kurulda kooperatifi daha etkin ve verimli hale getirecek ana sözleşme değişiklikleri kabul edildi.

bottom of page