top of page

BİZ KİMİZ?

Biz Kimiz?

Yaşadığımız çağ bir yandan teknolojik gelişmeleriyle merak uyandırıp heyecan verirken bir yandan da birçok belirsizliği de beraberinde getiren hızlı değişimlere de uyum sağlayabilmemizi şart koşuyor. Bunu için de hepimiz "eğitim şart" çağrısı yapma konusunda hemfikiriz. Ama kimler için, nerede ve nasıl bir eğitim? Hayalimizdeki yaşam boyu öğrenme ekosistemine kavuşmak için nereden başlamalıyız? Bir kooperatif kursak nasıl olur?

Yapı, tarım, tüketim, ve taksi-dolmuş kooperatifleri nesillerdir varken "eğitim kooperatifi" kavramı oldukça yeni sayılır. Eğitim kooperatifleri denince de genelde akla ilk gelen özel okul açmak olsa da bizlerin çıkış noktası olarak belirlediği soru biraz daha geniş çaplıydı:

Bir eğitim kooperatifi kurarak yaşadığımız şehir olan İzmir'i yaşam boyu öğrenme amacıyla nasıl değerlendirebilir, şehre ne tür katkılar sunabiliriz? 

Çıkış noktamızı da yansıtacak şekilde kooperatifimizin ismini İzmir Eğitim Kooperatifi - İZEK olarak seçtik ve kuruluş sürecimizi 21 Temmuz 2018'de tamamladık.

Vizyonumuz

Yaşam boyu öğrenme bilinci ile; her yaş grubundan bireyin şimdiki ve gelecekteki temel eğitim ihtiyaçlarını iş birliği ile karşılayarak, yaşam becerileri gelişmiş bilinçli bir toplumun oluşturulmasına çalışan, sürdürülebilir bir kooperatif modeli olmak.

Misyonumuz

Vizyonumuz doğrultusunda;

- ICA tarafından kabul edilen evrensel kooperatifçilik ilkelerini işleten bir kurum olarak, kendi özgün

kurum kültürümüzü ve kurumsal yapımızı oluşturmak,

- Oluşturduğumuz kurumsal yapıyı “öğrenen bir organizasyon” modeli ile sürekli kendini geliştiren/güncelleyen, sürdürülebilir kurumsal bir sisteme dönüştürmek,

- Bu kurumsal sistem içerisinde yapılan eğitim ihtiyaç analizlerine bağlı olarak kaliteli eğitim ürünleri oluşturmak,

- Öğreten ve öğrenen ortakların bu ürünler ile ekonomik fayda elde etmelerini sağlamak,

- Kurumsallaşan sistem içerisinde kendi dönüşümlerini gerçekleştirecek bilinçli bireyleri hedeflemek,

- Dünyadaki eğitim-öğretim alanında yapılan çalışmaları takip etmek ve ulusal/uluslararası nitelikli projelerin paydaşı olmak,

- Yerelde, mahalle ve sokak ölçeğinde etkinlikler ile “kaliteli ürünlerimizin” tüm bireylere ulaşmasını sağlamak,

- Kurum kültürümüzü benimseyerek kurumsal sistemimize uyum sağlayacak yeni ortaklar kazanmak; birlikte büyümek, gelişmek,

- Ve tüm bunları birlikte başararak; insana, topluma, çevreye sürekli faydalı olmaktır.

"Binlerce kilometrelik bir yolculuk bile tek bir adımla başlamıştır."

Lao Tzu

bottom of page