top of page
Anchor 1

HAREKET ATÖLYESİ

Fonzip Atölye Görselleri (8).png

Atölye Açıklaması

Kişinin vücudu ve çevresinden aldığı duyu bilgileri beyinde bilginin kavranması, yorumlanması ve bütünleştirme işlemlerinden geçer. Ortaya çıkan duyusal bilginin yorumlanması ve bütünleştirilmesi işlemleri duyusal bilginin kullanılarak organize bir cevabın açığa çıkarılması sağlanır.

Böylece çocuk dış dünyadan gelen uyarılara adapte olur ve doğru tepki verir.

Duygusal zeka ve akademik başarı arasında doğrudan ilişki vardır.

Biz bu ilişkiyi güçlendirerek akademik ve yaşamsal becerilerini arttırıyoruz.

Yaş Grubu

  • 4 - 6 Yaş (Anaokulu öğrencisi)

  • 7 - 10 Yaş (İlkokul öğrencisi)

  • 10 - 13 Yaş (Ortaokul öğrencisi) 

 

Atölye Yöntemi

Pandemi koşullarından dolayı atölyelerimiz tamamen çevrimiçi yapılacaktır.

Fiziksel dersler, salgına ilişkin gerekli önlemler alınarak yapılacaktır. Bu dersler olabildiğince açık havada yapılacak, hava koşullarının uygun olmaması durumunda geniş sınıflarda sosyal mesafeye uyacak şekilde az sayıda öğrenci ile gerçekleştirilecektir.

Kontenjan Bilgisi

Atölyelerimizde bir grubun açılması için minimum 6 (altı), maksimum 14 (on dört)  katılımcı olması gerekmektedir. 

Atölyenin Süresi 

Hafta sonları 2 saatlik karma ya da ayrı ayrı aylık program. Ayrıca tek oturumluk 2 saat süreli etkinlikler de düzenlenebilir. Periyodik.

 

Atölyenin Başlangıç Tarihi

Atölyenin tarih ve saatleri katılımcılar ile birlikte belirlenecektir.

Haftasonu cumartesi ve pazar günleri yapılacaktır.

Atölye için Gerekli Araçlar, Materyaller

Tüm katılımcılar için plates topu, mat (hijyen tedbirleri sebebiyle şahsi malzeme)

Katılımcılar kişisel bilgisayarları ile katılmalıdır. Tablet veya telefon yeterli değildir.

Atölye Ücreti

1 aylık (8 saat) katılım ücreti katılımcı başına 560 TL.

Periyodik olmayan tek oturumluk etkinlikler için 2 saati 150 TL.

Etkinlik Biletinizi Almak için  Tıklayınız

 

Atölye Etiketleri

Eğitmen Özgeçmişi

BEGEM Beceri Gelişim Merkezi – Erdener Ballı-Serap Ballı

Bizim hedefimiz başarmayı, üretmeyi, gelişmeyi ve ürün ortaya koymayı alışkanlık haline getirmek. Bu hedeflere ulaşmak için;

-Bedensel gelişimini sağlamak amacıyla katı spor kurallarını uygulamadan, oynarken fiziksel gelişimine destek olmak.

- Apartmanda korunaklı alanlara mecbur kalmış, doğayı algılamaktan uzak çocuklar duyularını geliştirememekte ve çevresini algılamakta zorlanmakta bunun için duyu bütünleme atölyemizde oynarken duygularını işler hale getirmek.

-Matematiği, rekabet duygusuyla harmanlayarak, algılama ve muhakeme yetenekleriyle birlikte oynayarak geliştirmek.

-Ahşap atölyesinde, kokusunu, dokusunu, sesini, rengini ve şeklini algılayıp kaslarını (ince ve kaba) harekete geçirerek üretmenin tadına varmasını sağlamak.

-Kağıt atölyesinde dikkatini, el becerilerini ince motor kaslarını harekete geçirerek, hayal güçlerini yok etmeden geliştirmek.

-Kütüphanemizde karakterleri canlandırmak için kitabını büyük bir istek ve hevesle okumasını sağlamak.

-Dikkat atölyemizde nasıl odaklanacağını öğreterek, dikkat egzersizleri yapmak.

-Düşünme yöntem ve tekniklerini kavratarak felsefi düşünme ve bilimsel düşünme becerilerini kazandırmak.

-Gerek okulunda ödev olarak verilmiş gerek kendisinin uygulamak istediği projeleri hayata geçirmesine uygun ortam ve bilimsel destek vermek ilkeleri ile yanındayız.

Ayrıntılı bilgi için Beceri Gelişim Merkezi Facebook adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Diğer Atölyeleri

bottom of page